14vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi.Poklad v hliněných nádobách

Kde najdeme sílu k vítězství v těžkostech?

Ty, kteří zvěstují Kristovo evangelium, přirovnává apoštol Pavel k hliněným nádobám, v nichž je vzácný poklad. Tento obraz zdůrazňuje, že šíření Božího království na zemi není závislé na člověku, ale na Boží moci a na síle jeho slova. Pomocí protikladů je vyjádřena skutečnost, že Boží služebníci často prožívají těžkosti a nevidí východisko z dané situace. Tam, kde je člověk v koncích, začíná působit Bůh. Pro něho není nic nemožného (Luk. 2, 37). I když jsme slabí a neustále bojujeme se zlem v tomto světě, Pán Bůh nás posiluje a dává nám nový život. Uvěřili jsme, a proto svědčíme o Ježíši Kristu. Máme naději, že i my budeme vzkříšeni k věčnému životu v nebeském království. Děkujme Pánu Bohu za všechny jeho dary a oslavujme jej z celého srdce.

Dávej nám, Pane, sílu v těžkostech života, abychom nesli dál poklad, který jsi nám svěřil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.