Život Božích služebníků

Jsme dobře vyzbrojeni k nesení evangelia?

Apoštol Pavel se zamýšlí nad službou Pánu Ježíši Kristu. Tvrdí, že jsme Božími spolupracovníky, kteří nesmí přijímat jeho milost naprázdno. Je důležité nikomu nedávat v ničem příležitost k pohoršení. Kristův služebník je vytrvalý v každé situaci, ať se mu daří nebo ne. Nedá se odradit těžkostmi, ale prokazuje se ovocem Ducha svatého, pravdivým a mocným Božím slovem. Apoštol vyjadřuje pomocí protikladů, jak hodnotí naši službu lidé tohoto světa a jaká ve skutečnosti je. Neznámí, avšak všichni o nás vědí. Umíráme, ale jsme naživu. Jsme týráni, ale nejsme vydáni smrti. Máme proč se rmoutit, a přece se radujeme. Jsme chudí, ale mnohé obohacujeme. Nic nemáme, ale patří nám vše. Nevěřící těmto paradoxům neporozumí.

Nauč nás, Pane, na tebe spoléhat ve všech situacích života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.