10Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.Rovnováha a součinnost v církvi

Máme skutečně živý zájem o druhé?

Jak se z textu dozvídáme, Korinťané začali se sbírkou pro Jeruzalém v uplynulém roce, a jaksi „zapomněli“ sbírku dokončit. Jeruzalémská církev byla vnímána jako „mateřská“ obec všech křesťanů, která byla duchovně bohatá, ale pozemsky se i jí týkala lidská chudoba. Sbírka měla vyjádřit rovnováhu a součinnost v životě celku církve. Rovnováha a součinnost v církvi je bezesporu stále platnou myšlenkou – programem. Rovnostářská hesla vyznívají možná dnes i trochu nepatřičně. Ten, kdo zažil období minulého režimu (a zvláště jeho konec) cítí za takovými výzvami bezzubou propagaci, plnou falše a chtěného rádoby dobra. Přesto rovnováha a součinnost je v církvi tím, co musí růst nejen ve slovech, ale i v jasných činech. Mít živý zájem o druhé, být činnou pomocí těm, kdo patří do církve je stále platnou výzvou.

Nebeský Otče, máš stálý zájem o nás, svou láskou se nás dotýkáš, prosíme, ať i my umíme lásku předávat, nacházet rovnováhu a součinnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.