Úsilí života bez výtek

Máme vždy čisté svědomí a dobré jméno?

Máme čisté svědomí před Bohem a máme i vždy dobré jméno před lidmi? Z druhého listu apoštola Pavla do Korintu vyplývá, že usiloval o obojí. Být bez výtky před Bohem ovšem nejde. I přes naši snahu narážíme na mantinely naší slabosti a hříchu. Je nutné, abychom k naší snaze přidali, i spolehnutí se na velikost Boží milosti. Mít dobré jméno před lidmi, je někdy takřka nemožné. Lidé, na rozdíl od Boha, k nám někdy přistupují naprosto bez milosti a lásky. Naše jméno je vystavěno zlobě, výsměchu i nenávisti a nemůžeme si nic vymoci, ani vyprosit. Přesto naše úsilí, abychom byli bez výtky před Bohem a lidmi, má smysl, byť se nám to někdy jeví jako sisyfovský úděl.  Naše úsilí se opírá o Boží lásku, naše úsilí má smysl, i když není prokazatelně hmatatelné. Každý den začínáme s úsilím znova. Začínejme tak, abychom byli bez výtky.

Bože, děkujeme Ti za každý nový den. Usilujeme v něm, abychom sloužili Tobě i lidem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.