7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh´.Semeno a úroda v duši

Přinášíme dobrou úrodu?

Všichni dobře víme, že semena jsou různá a různá je také i sklizeň. V listu apoštola Pavla Galatským 6,8 dále čteme: „Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“ Semeno sobectví je hojně rozšířeným zbožím, které nám nutí společnost i život sám. O současné době se říká, že je radikálně individualistická, radikálně sebestředná. V porovnání, jak se žilo před sto a více lety, to bude nejspíše pravda. Jako lidé 21. století jsme zaměřeni sami na sebe mnohem víc než lidé kdysi. Samozřejmě není třeba si doby minulé idealizovat, člověk v sobě vždy spojoval stránku své individuality a sociálního cítění a vyváženost je věčný zápas. Je stálou otázkou, jaké semeno nám roste v duši a jakou úrodu přineseme našemu Pánu. „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ Ga 6,10

Pane, chtěli bychom Tobě i lidem přinést dobrou úrodu, ne z donucení ale v radosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.