Boží bázeň

Máme vůči Bohu správný postoj?

David po slavné porážce Amálekovců odpočíval se svojí družinou ve městě Siklagu. Tam se dozvídá o Saulově a Jónatanově smrti a také o veliké porážce Izraele od Pelištejců. Jako správný král pro ně všechny truchlí.

Ano, nemusí se nám líbit, že David nechal usmrtit amáleckého muže, který mu tuto zprávu přinesl. Je ale třeba vidět dál. Jeho provinění bylo v tom, že se nebál vztáhnout ruku a zahubit Hospodinova pomazaného (v. 14). A právě tento postoj musíme obdivovat u Davida. David byl už mnoho let prorokem Samuelem pomazaný za krále místo Saula a ten mu proto ukládal o život. Pronásledoval jej a chtěl zabít jako svého soka. Minimálně jednou měl David možnost svého pronásledovatele zabít, ale bál se sáhnout na Hospodinova pomazaného.

David měl bázeň před Bohem. Drahý bratře a sestro, jak je to se mnou a s tebou? Máš bázeň před Bohem? Nejde o to bát se Boha, ale mít před ním hlubokou úctu, která se projevuje tak, že beru vážně každé Jeho slovo a učím se podle něho žít. Pro tento postoj Bůh žehnal Davidovi.

Pane, vyučuj nás správnému postoji vůči Tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.