26Stýská se mi po tobě, můj bratře Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.Hluboká lidskost

Máme skutečně masité a citlivé srdce?

Hluboký postoj úcty, který měl David na prvním místě vůči Bohu, se projevoval tím, že měl úctu před Saulem a celým jeho rodem. Zvláštní místo v Davidově životě zaujímal Saulův syn Jónatan, který si Davida zamiloval natolik, že s ním uzavřel smlouvu (viz 1 Sam 20). Tento milovaný přítel zemřel ve stejný den jako jeho otec. David, Saulem pronásledovaný, jej oplakává a zvláště jeho syna Jónatana. Jejich přátelské pouto bylo tak silné, že David neváhá vyvýšit jejich vzájemnou bratrskou lásku „nad lásku žen“ (v. 26). David, známý jako autor mnoha žalmů, nyní zpívá skutečný žalozpěv nad ztrátou tak znamenitých lidí, jako byli Saul a zejména Jónatan. Můžeme v tom vidět Davidovu hlubokou lidskost. Vřelé city, které v sobě měl.

Věřím, že bychom měli být plni té lidskosti a lásky, kterou projevoval král David, který je nám příkladem.

Pane Ježíši, dej nám milost, abychom nebyli tvrdí jako kámen, ale abychom měli srdce plné lásky, kterou můžeš dát jenom Ty, Davidův potomek.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.