2I řekl David: "Prokáži milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu, jako prokázal jeho otec milosrdenství mně." David tedy poslal své služebníky, aby ho jejich prostřednictvím potěšil v zármutku nad otcem. Davidovi služebníci přišli do země Amónovců.Špatní rádcové

Jaké znáte z historie špatné rádce?

Občas můžeš mít sebelepší úmysly, pošleš pozdrav, řekneš větu, koupíš dárek… a druhou stranu našeptávači přesvědčí, že to s nimi nemyslíš dobře. Špatní rádcové mohou být lidé i duchovní mocnosti. Vždyť je známo, že Satan je špatný rádce od počátku. Ti, kdo ho poslouchají, škodí druhým i sobě. I různé partičky a koalice vzniklé na základě pomluv a strachu nepřinesou trvalý úspěch, ale nakonec prohru a zmar.

Možná se nám zdá, že amónský král Chanún jednal jako blázen, když ponížil Davidovy vyslance. Musel přeci vědět, jak to dopadne! Nevěděl to. Lidé bez Krista jsou oklamaní - nevidí včas nesmyslnost svého jednání. I formální křesťané jednají sami proti sobě. Jen lidé poslušní Boha a pokorní vidí do budoucnosti.

Ježíši, poslouchám tebe a ne špatné našeptávače kolem sebe i ve mně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.