24Pak David potěšil svou ženu Bat-šebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomoun. Toho si Hospodin zamilovalHospodin umí odpouštět

Může Bůh odpustit každý hřích?

Na Božím rozhodnutí nezmění nic ani Davidův půst, který je vyjádřením jeho touhy po odpuštění. David svým půstem možná také chtěl zapůsobit na Hospodina ve smyslu: „Třeba si to rozmyslí a nechá dítě žít.“ Nic takového se však nestane.

Poté co dítě zemře, David půst ukončí, ovšem setká se s nepochopením u svých služebníků, kteří jeho počínání nerozumí. Mají pocit, že právě po smrti svého potomka by měl král demonstrovat svůj žal zřeknutím se jídla. Právě nyní by měl roztrhnout svůj oděv, posypat si hlavu popelem a postit se.

David to však vidí jinak. Když jeho syn zemřel, už není možné na dané situaci něco změnit a je čas jít dál. Potěšil svoji ženu Bat-šebu, vešel k ní a spal s ní. A Bůh se k nim přiznal tím nejpřirozenějším způsobem, jaký si dokážeme představit. Davidova žena otěhotněla a porodila dalšího syna, který dostal jméno Šalomoun. A dokonce čteme, že si jej Hospodin zamiloval. Na tom můžeme vidět velké Boží milosrdenství, protože, co by mohlo utišit žal rodičů po zemřelém dítěti více než narození jiného dítěte?

Pán Bůh se na lidi pro jejich hříchy nehněvá věčně. V Písmu čteme, že je shovívavý, milosrdný a věčně odpouštějící. Ovšem jeho odpuštění není „zadarmo“ a má své podmínky. Předně musí člověk činit pokání a litovat svého selhání. Jeho pád mu nesmí být lhostejný a měl by toužit po změně. Někdy je možné také napravit to, co jsme svým hříchem způsobili. A také je důležité se ze svých chyb poučit. Hospodin není mstivým a bezcitným Bohem, který se na přestupníky svých zákonů hněvá věčně a není ochoten odpustit. Jeho milosrdenství je větší, nežli jeho přísnost. Důležitý je postoj člověka ke svým selháním.

Bože, děkujeme ti, že dokážeš odpustit i ty nejohavnější hříchy. Prosíme tě, abychom se ze svých pádů dokázali dostatečně poučit a v budoucnu je již neopakovali.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.