28Abšalóm přikázal své družině: "Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: "Bijte Amnóna!", usmrťte ho a nebojte se. Je to na můj příkaz. Buďte rozhodní a stateční!"Násilí plodí násilí

Má Boží láska nějaké hranice a dokážeme i my milovat bez výhrad?

Zlo plodí zlo a násilí vede k dalšímu násilí. Můžeme se o tom přesvědčit v pokračování příběhu královské rodiny, jejíž hlavou je král David. Támařin bratr Abšalóm jednoduše vzal spravedlnost do svých rukou a pohanění své sestry potrestal. Může nás udivovat, že Abšalóm se svojí odplatou čekal celé dva roky. Abšalómův skutek je stejně odsouzeníhodný jako předchozí Amnónovo znásilnění.

U tohoto činu si můžeme klás několik otázek. Na slavnost střižení ovcí pozval Abšalóm nejen bratra Amnóna, kterému ukládal o život, ale také ostatní královské syny. Jistě si dokážeme představit, že každý z princů měl početný ozbrojený doprovod, který jej měl chránit. A také oni sami byli určitě ozbrojeni. V našem textu však nečteme nic o tom, že by došlo k nějaké potyčce, během níž by byl Amnón zabit. Stojí tam pouze konstatování, že Abšalómova družina s Amnónem naložila podle jeho příkazu, to znamená, že jej zavraždila. A jak se v této chvíli zachovali ostatní královští synové? Svého bratra nebránili. Sedají na své mezky a z místa události prchají. Jednoduše utíkají jako malí uličníci přistižení při nějaké lumpárně. Jejich heslem by mohlo být obligátní: kdo uteče, vyhraje.

Abšalóm se zachová jako zbabělec. Prchá před spravedlností a ukrývá se u krále Gešúru Talmaje.

Už na začátku jsme konstatovali, že zlo plodí zlo a násilí vede k dalšímu násilí. Možná proto David upustil od potrestání Abšalóma.

Lidská zbabělost je stará jako lidstvo samo. Amnónovi bratři i všechen jejich doprovod neudělali vůbec nic na obranu svého sourozence a zbaběle uprchli.

Rodičovská láska je téměř bez hranic. V 37. verši čteme, že David velmi truchlil pro svého syna a z kontextu se zdá, že se to týkalo Abšalóma, poté co uprchl a skrýval se u Talmaje v Gešúru. Král se velmi rmoutil pro syna, který jej připravil o jiného syna. Dá se tomu porozumět? Dá se to pochopit? Dá, pokud máme děti, které milujeme bez výhrad. A právě takovou lásku má Bůh ke všem lidem.

Bože, děkujeme za tvou velikou lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.