Počátek Abšalómovy vzpoury

Dokážeme odpustit člověku, který nás zradí opakovaně?

Epizoda, která je popsána v těchto verších nám může připomenout jiný tragický příběh, který však měl daleko fatálnější důsledky. Mám na mysli vzpouru, která se kdysi dávno odehrála v nebi, o jejímž pozadí nás informují verše Iz 14,11-15 a Ez 28,11-17. Tam je popisováno původní postavení andělské bytosti, která byla stvořena k chvále Hospodina, a bylo jí umožněno pobývat v blízkosti Božího trůnu. Jednalo se o neobyčejně krásného cheruba, jehož nádhera byla dech beroucí. Ovšem, jak říká text, v jeho srdci se náhle zrodila podlost. Byla to především touha po moci a vládnutí celému vesmíru a tak se tento anděl rozhodl postavit proti svému Tvůrci a vyhlásit mu otevřenou válku. Důsledky této vzpoury můžeme na zemi vidět dodnes: smrt, nemoci, války, přírodní katastrofy ... Mohl bych pokračovat dále a jmenovat všechno zlo, které je realitou života na této zemi.

Abšalóm, stejně jako Lucifer nebo-li Světlonoš, byl krásný a na své kráse si náležitě zakládal. Jako královský syn měl tu přednost žít v přepychu bohatě vybaveného paláce a nechybělo mu nic z požitků, které si bohatý člověk jen může dopřát.

Tady někde má zřejmě své kořeny jeho touha po moci. Možná šlo o jakýsi druh pomsty: když mě král nechce vídat, svrhnu jej z trůnu a sám se chopím královského žezla. Podobně jako u Lucifera v něm zvítězila podlost a zlé úmysly.

Abšalóm se před Davidem poklonil až k zemi a ten jej na oplátku líbá na tvář. Tato informace má posluchače nejspíš spravit o králově odpuštění. Když někoho líbáme na tvář, obvykle mu tím vyjadřujeme jistou náklonnost a pokud je to v rodině a mezi blízkými lidmi, ukazuje to většinou na vřelé city, které k políbené osobě cítíme.

Abšalóm svoji popularitu u lidí stále posiloval hranou vřelostí, kterou prokazoval políbením všech příchozích. To bylo velice rafinované. Královský syn líbá obyčejné lidi, kteří přicházejí do paláce se svými kauzami. Kdo by si takového královského syna nezamiloval? Kdo by mu nebyl příznivě nakloněn?

Abšalóm zde ukazuje lidskou povahu v tom nejhorším možném světle. Pro své podlé cíle je schopen udělat cokoliv.

Pýcha předchází pád. Konec Abšalóma byl neslavný. Smrt jej nezastihla uprostřed boje, ale v nezáviděníhodné a potupné pozici, kdy visel na stromě za své vlasy.

Kdo s čím zachází, tím také schází. Abšalóm se neštítil použít pro své cíle nečestné prostředky a to se mu později vrátilo v míře vrchovaté.

Moudrý, pokorný a laskavý člověk je připraven odpustit i podlému a lstivému vzbouřenci.

I my jsme někdy zrazováni lidmi, které milujeme a kteří jsou pro nás v životě důležití. Jsme připraveni jim odpustit?

Hospodine, děkujeme za tvé odpuštění.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.