12Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem!"Ješitnost nebo pokora?

Jak vidím sám sebe?

Zatímco Abšalóm hledá způsob jak viditelně převzít moc, jeho otec se trmácí nehostinnou krajinou. Zatímco Abšalóm se opíjí vítězstvím a triumfem své vzpoury, David ví o svém hříchu. Dokonce říká, že Hospodin přikázal Benjamínci Šimeimu, aby mu zlořečil. To skoro ukazuje na královu depresi. Na druhou stranu víme, že neoprávněná kletba nezasáhne. David převzal království po Saulovi a rozumí tomu, proč se Saulovi potomci zlobí. Vždyť z lidského pohledu opravdu vládu sebral. I dnes by se lidé zlobili a možná zlořečili, kdyby byli v Šimeiho kůži. David ale věří, že Boží pohled je jiný. Snad mi Hospodin za to zlořečení odplatí dobrem. David je pokorný. I v této chvíli spoléhá na Boha. Nehájí se. Vždycky můžeme najít důvod, proč na nás přišlo trápení. Z pokračování příběhu o Davidovi ale víme, že ho Bůh neopustil.

Děkuji Ti Otče, že dokážeš proměnit trápení v radost a ve vítězství.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.