14Abšalóm a všichni izraelští muži prohlásili: "Rada Chúšaje Arkijského je lepší než rada Achítofelova."Boží diplomat

Uměl bych se nasadit pro Krista tak, jako služebníci Davidovi pro svého krále?

Ve skrytu duše závidím Chúšajovi jeho schopnost pohotově argumentovat. Bez přípravy a tak přesvědčivě, že dokázal zvrátit rozhodnutí všech ostatních. Ale v tomto momentu jedná Bůh. Vede v řeči Chúšaje a způsobí i to, že Abšalóm mění své rozhodnutí. Chúšaj je nejen výmluvný, ale především statečný. Stojí na hraně života a smrti, stejně jako další aktéři v této špionážní akci. Některé známe jménem, jiní jsou bezejmenní. Kolik statečných lidí zde jednalo. Věřím, že ta jména nezapadla do zapomnění. Andělé v nebi je zcela jistě znají. Jméno ženy, která vyšla k potoku a předala zprávu, jméno další ženy, která skryla utečence a poslala vojáky pryč. Jména těch, kteří nevešli do učebnic dějepisu ani katechismů a vykonali statečné činy. Bojovali proti zlu, pomáhali, předávali informace, skrývali pronásledované. Tak jak mohli a jak uměli, řekli ano životu a Bohu, a ne smrti a ďáblu. Kéž máme i my odvahu vzít na sebe riziko a sloužit Bohu a jeho dobré věci.

Prosíme Pane o ochranu všech tvých dětí, kteří ti slouží tam, kde jde kvůli víře o život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.