Posel dobrých zpráv?

Co je pro tebe nejlepší zpráva?

Po skoncování s Abšalómem zastavil David pronásledování ostatních. Ví, že je vyhráno. Podobně radil Achítofel na počátku celé akce. Zabijme Davida a ostatní se rozutekou. V celém příběhu hrají zásadní roli ti dva. David a Abšalóm. Jako kdysi David a Goliáš. Tehdy bojoval David sám. Teď má kolem sebe armádu, ale princip je stejný. Vítěz bere vše. Je to boj na život a na smrt. Konfrontace dobra a zla. I zde vítězí dobro. Skutečně? Kolik bitev vyhráli spojenci za druhé světové války. Kolik to bylo vždy znovu radosti z jejich postupu a z blížícího se pádu nacismu. Vždy znovu byla ale tato vítězství oplakávána matkami těch, kteří padli. Stejně tak tomu bylo v této válce zprvu na straně Německa. Národ, společnost, Boží lid, církev na straně jedné a jedinec, člověk, syn, Boží dítě na straně druhé. Co je víc? Jen Bůh to ví a ve své lásce zůstává spravedlivý. Věřme mu.

Pane, tvá církev tu bude až do tvého druhého příchodu. Ani brány pekel ji nepřemohou. Prosíme ale za ty, kteří se ti vzdálili, a děkujeme za ty, kteří toto tvé vítězství zaplatili svým životem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.