Davidovi spolubojovníci

Nemáš někdy pocit, že bojuješ sám a že jsi unavený?

Zřejmě se jedná o poslední bitvu, do které David vstupuje jako velitel vojska. Vzhledem ke svému věku a dalším okolnostem, již ale neměl tolik sil jako dříve. Pelištejský válečník Jišbi se rozhodl, že Davida zabije. V této situaci by se mu to asi povedlo. Jenže David nebojoval sám, měl kolem sebe další odvážné bojovníky, kteří byli ochotní chránit i Davida. Asi i je David motivoval svým příkladem. I oni byli nebojácní, zapálení a věrní králi a Hospodinu.

Jak je dobré, když kolem sebe máme přátele, bratry a sestry. Jsou to naši spolubojovníci, kteří společně s námi usilují o stejný cíl. Vzájemně se podporujeme a pomáháme si. Největší lež dnešní doby je individualismus, že vše zvládneš sám a že v bitvě stojíš sám. Avšak součástí života víry je i společenství. Apoštol Petr napsal, že jsme jakoby společná stavba z kamenů, které se navzájem dotýkají, nesou a podporují (1 Pt 2,5). V církvi nebojujeme proti sobě, ale společně. Tak dovolme druhým, aby nám pomohli. A naopak my buďme připraveni pomoci druhým. Tou nejjednodušší formou společného boje jsou přímluvné modlitby. Modlíme se za naše kazatele, pastory, starší, za ty, kteří stojí ve službě?

Pane, děkuji Ti za mé bratry a sestry a ukaž mi, za koho se můžu modlit já.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.