Davidovo srdce

Jak mohu uchovat svoje srdce čisté?

Davidovo srdce se líbilo Hospodinu ne proto, že by byl jako člověk dokonalý, ale proto, že se naučil poslouchat Hospodina. Již v mládí je pomazán za krále Izraele, ale než se to naplnilo, uběhla spousta vody v Jordánu. Mnohá zkouška jej tříbila, obstál, zvlášť v těch, kdy byl pronásledován od Saula. I v té chvíli, kdy měl ve své moci se ho zbavit, neudělal to - nevztáhl ruku na krále. Nejednal tak, aby se mu ulevilo, ale čekal na Hospodinovo jednání, až přijde čas, který je načasován shůry. David při hledání Hospodina a doptávání se na jeho vůli zřejmě zažil Boží dotek: “...vytrhl mne, neboť si mne oblíbil”. Dále David směle vyznává, že dbal na Hospodinovy cesty, jeho svědomí je čisté. Vyznává: “Byl jsem před ním bezúhonný - měl jsem se na pozoru…” A to si myslím, že je bezpečí pro každého z nás, jak bezpečně projít zkouškami, totiž chodit v čistotě svého srdce před Hospodinem.

Pane, prosím, pomoz mi střežit moje srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.