22A hle, přišli Davidovi služebníci s Jóabem z výpravy a přinášeli s sebou velikou kořist. Abnér už u Davida v Chebrónu nebyl, neboť ho David propustil a on pokojně odešel.Pomsta – slepá ulička

Proč odpustit svým nepřátelům?

Představte si tuto situaci. Na jedné straně stojí Saul se svou pravou rukou generálem Abnérem. Snaží se zabít Davida. Na druhé straně s Davidem stojí velitel Joáb. Po několika letech marných snah Davida dostihnout Saul umírá v boji. Moc a síla přechází na Davidovu stranu. Abnér se rozhoduje sejít se s Davidem. Co byste udělali na Davidově místě?

On se rozhodl takto: pokojně se s ním dohodl a nechal ho jít. Joáb, velitel Davidova vojska, se rozhodl jinak: „Zabil jsi mého bratra. Já ti ukážu. Zemřeš!“ Lstí vylákal Abnéra na schůzku a zabil ho. Ulevilo se Joábovi? Ne. Uvedl na sebe a svou rodinu prokletí – nemoci, násilnou smrt a bídu.

Protože jsi nám odpustil, Ježíši, odpouštíme i my.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.