20David přišel do Baal-perasímu. Tam je David pobil. Prohlásil: "Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel." Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomů).Vítěz

Proč David vítězil?

My lidé máme sklony spoléhat se na kdeco a kdekoho. Nejvyššího z toho často vynecháváme. Alespoň z prvního místa na žebříčku ho často sesadí naše úspory, stabilní práce, fungující rodina nebo důchodový systém. Možná tomu podlehli před 3000 lety i Jebúsejci, kteří vzkazují Davidovi: „Nás nedobudeš!“ Možná, že blafovali a báli se. Nicméně Davidovo vojsko Jeruzalém dobylo. Nedlouho potom se shromáždili Pelištejci v plném počtu, a protože předtím si dělali s izraelským králem, co chtěli, nejspíš si věřili. Davidovo vojsko Pelištejce porazilo hned dvakrát po sobě. A David neudělal takovou chybu jako dva zmíněné národy a nevěřil sám sobě, ale Hospodinu.

Ať, Pane, vítězím, když jsem slabý a čerpám sílu u tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.