Požehnaný zápal

Jak se projevuje tvá zapálenost pro Boha?

Tato kapitola Bible není určena pouze pro extroverty s častými výkyvy nálad. Před Hospodinem poskakoval a točil se člověk, kterého strávila horlivost pro Boha, kterého naplnila úcta před Hospodinem. Před Bohem netančil labilní plašan. Žhavost a úcta pro Pána se má projevovat u všech typů temperamentů. Introvertů i extravertů. Starých i mladých. Racionálních i intuitivních typů. Kdo nemá úctu před Bohem a pohrdá zapáleností, může snadno skončit jako Uza nebo neplodná Míkal. Ještě že Kristus naplňuje dobrými věcmi – a mezi nimi je i bázeň a horlivost.

Dnes se plním úctou k tobě a ohněm pro tebe, můj Pane.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.