11ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě.Kdo komu?

Čím můžeme udělat na Pána Ježíše dojem?

V historii, nyní i v budoucnosti se budou někteří lidé snažit pro Boha něco dobrého vykonat. David měl Hospodina rád. A napadlo ho, že by ho mohl ubytovat a zastřešit. Davida nelze obviňovat z toho, že by si chtěl nejvyššího ochočit. Nekupčil s ním, chtěl ho jednoduše poctít.

A co Bůh? Nepřistupuje na obchody typu: „Já pro tebe udělám A, ty pro mě uděláš B.“ Nepřistupuje ovšem ani na upřímně míněné snahy svých otroků ho před lidmi nablýskat. Nepotřebuje takovou péči. A Davidovi i všem jeho následovníkům, tedy i nám, po prorokovi vzkazuje: „Vždyť jsem nikdy nesídlil v domě.“ A dodává: „Já postavím dům tobě a ne ty mně.“ A nakonec David dostal slib věčného domu u Boha pro sebe i své potomky. Bůh nás má v kapse.

Otče, znáš mě. Proto na tebe nemohu udělat dojem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.