14I v Edómu umístil výsostná znamení, umístil výsostná znamení po celém Edómu. Všichni Edómci se stali Davidovými otroky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.Od vítězství k vítězství

Jak to ten David dělal?

Seznam poražených izraelských nepřátel je dlouhý: Pelištejci, Moabci, Hadad-ezer - král Soby, Aramejci či Edómci. Všichni byli podrobeni, stali se Davidovými otroky nebo byli pobiti. Na Davidově místě by si řada králů o sobě myslela: „Jsem skutečně dobrý.“ Naštěstí si David, bývalý pasáček ovcí, uvědomoval, že nezvítězil pomocí vlastních svalů, zkušeností a chytrého mozku. Proto kořist vítěze odděloval pro Hospodina – zlato, stříbro, i bronz – a nejezdil ve zlatém voze. Pokora mu umožňovala, aby nejen vítězil v bitvách, ale spravedlivě kraloval nad celým Izraelem.

Můj Bože, za své úspěchy děkuji tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.