3Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.Rysy zdravé církve

Platí Pavlova slova o Tesalonických také o mně a o mém společenství?

Růst víry a vzájemné lásky je charakteristickým rysem zdravého společenství. Taková slova Pavel nepsal do každého sboru. Některé totiž byly pro Pavla spíše zdrojem starostí, než vděčnosti (2Ko 10,1-10). I tam, kde byla situace obtížná, povzbuzoval k víře, lásce a vytrvalosti. Pavel uvádí i důvody své hrdosti na Tesalonické. Ačkoliv byli vystaveni pronásledování a útisku, vytrvali ve víře a lásce. Nevíme, čemu byli vystaveni, každopádně se však nenechali odradit otázkou, která dnes řadu lidí trápí. Proč zrovna já, proč my? Věděli, že zkouškami rosteme k dokonalosti (Jk 1,2-4), máme v nich důvěřovat Bohu. I sebetěžší situace má pro věřícího člověka v Bohu dobré řešení (1 Ko 10,13). Pavel povzbuzuje k vytrvalosti ve zkouškách tím, že ukazuje na konec všech věcí. Tato univerzální rada platí i pro jakoukoliv naši situaci dnes. I my obstojíme, pokud si udržíme pohled z perspektivy věčnosti.

Pane Bože, děkuji ti, že jsi mou oporou v jakékoliv situaci. Kéž mohu, podobně jako Tesaloničtí, za všech okolností růst ve víře a lásce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.