10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.Obstojíme díky poznané pravdě a lásce k Ježíši

Usiluji o život v pravdě?

Očekávaný druhý Ježíšův příchod je velkým biblickým tématem. Ježíš nezůstal v hrobě, vstal z mrtvých a přijde podruhé pro ty, kdo Mu patří. Z vícero míst je patrné, že poslední doba bude charakteristická různými zmatky, těžkostmi a také nárůstem duchovních projevů.

Nadcházejících událostí není třeba se bát za předpokladu, že jsme přijali a milovali pravdu, která má moc nás zachránit. Pravdu přijímáme jako informaci, která správně popisuje skutečnost. Informace v sobě ale moc nenese a zachránit nás nemůže. Zachraňuje nás Pravda, kterou jsme přijali a milujeme – Ježíš Kristus. On je ta Cesta, Pravda i Život. (Jan 14,6). Pro křesťany je pravda zosobněná v Ježíši Kristu a obsažená v Bibli.

Známá slova Jan Husa dodnes platí: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti.

Pane Ježíši Kriste, děkuji, že se mohu držet Tvé pravdy. Děkuji, že Tě mohu milovat, protože Ty mě miluješ a dal jsi za mě svůj život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.