Jsme povoláni evangeliem

Jak mohu upevnit a rozvíjet své povolání?

Naše víra a povolání nevisí ve vzduchoprázdnu, jsou zasazené v čase a prostoru. Stojí na slovu Páně, učení, které nám bylo zvěstováno konkrétními lidmi. Povzbuzuje nás ke každému dobrému činu. Ve společenství církve je i nám vytvářen prostor, ve kterém se můžeme zapojit. Zde, na tomto jedinečném místě, se setkávají lidé, kteří na cestě víry ušli větší kus cesty s těmi, kteří po ní jdou kratší dobu, nebo na tuto cestu teprve nastoupili. V tomto bezpečném prostředí sdílíme své životy, spontánně vzniká a prohlubuje se vzájemná důvěra. Objevujeme zde svá obdarování a povolání, kterými se ve svůj čas i my zapojíme do služby nově příchozím. Nejprve přímluvnou modlitbou za ty, kteří jsou již do služby zapojeni, ve svůj čas pak i svou vlastní konkrétní službou bližním.

Pane Bože, děkuji ti, že řídíš mé srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově. Děkuji, že se mnou počítáš ve svém plánu spásy. Ukaž mi, jak i já mohu předávat evangelium dalším lidem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.