8Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,Nestyď se svědčit o Kristu

Proč se stydíme?

Je tu mnoho důvodů: Někdo je extrovertem a nedělá mu potíže mluvit před druhými. Jiný je introvertem a má potíže veřejně se vyjadřovat. Uveďme také, že samotný stud člověka má i  pozitivní stránku: ochraňuje před neuváženým rozhodnutím či morálním selháním. Proč se jako křesťané stydíme svědčit o Kristu? Jedna z odpovědí může být ta, že se nechceme před lidmi nějak „ztrapnit“. Chceme mít klid a s druhými vycházet jen dobře. Důvodem však může být i to, že už „nehoříme“ pro Krista, naše „první láska“ ochabla. (Zj 2,4) Apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby se nestyděl svědčit o Kristu, který je oba spasil a povolal svatým povoláním (9). A také aby se nestyděl za Pavlovy okovy! Apoštol připomíná, že mnozí v Asii se od něho odvrátili, ale přece jen tu byl Oneziforos, který jej ve vězení nejen potěšil, ale nestyděl se za jeho řetězy! (16) Stydíme se, nebo vyznáváme Pána Ježíše? Svědčit o Kristu můžeme slovy, konkrétními činy a především svým životem!

Pane Ježíši, proměň svou láskou můj stud v odvahu Tebe vyznat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.