8Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.Vzkříšený Kristus

Jaké poselství přináší Kristovo vzkříšení z mrtvých?

Vrchol kontrastu mezi Boží mocí a lidskou bezmocí je uložen v uvedeném verši. Ve vzkříšení Kristově se projevila Boží moc a vítězství nad smrtí a hříchem. Vykladači Bible pokládají tento 8.v. za základní christologickou výpověď se zvláštním důrazem na vzkříšení (výklad ČEP). Apoštol Pavel v této výpovědi prohlašuje, že to je jeho evangelium (Ř 1,3-4), tj. radostná zpráva, která hluboce poznamenala jeho život. Pro toto evangelium snáší utrpení a také pouta jako zločinec. (9) Proto Pavel povzbuzuje mladičkého Timotea a také mnohé mladé, nadějné pracovníky na Božím díle. Povzbuzuje i nás!  Závěrečné verše této pasáže (11-12) jsou vlastně hymnem (chvalozpěvem) o vítězství, moci a novém životě, které vychází z Kristova díla záchrany. Díky za to!

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král! (Georg Friedrich Händel)

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.