16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.Moc Božího Slova

Jsi připraven ke každému dobrému činu?

Pavel zde neochvějně ukazuje na zdroj skutečné Pravdy, kterým je Písmo! Ono je důležité pro to, abychom jako ti, kteří se nazývají křesťany, ve svých životech naplňovali Boží vůli.

Někdy lidé přistupují k Bibli jako k hodnotné starověké literatuře, kterou ale napsali jen lidé a nevidí v ní Boha. Naproti tomu Pavel o ní hovoří jasně jako o Slově, které pochází z Božího Ducha! To Písmo jej dovedlo k proměně a radí svému žáku Timoteovi, aby i on pochopil, že veškeré Písmo pochází od Boha a je dobré pro každodenní život.

Dále můžeme vidět v tomto textu jednu důležitou pravdu – ti, kdo chtějí opravdově poslouchat Boha, zakusí pronásledování (v. 12). To se dnes děje v různých částech světa. V našich podmínkách nejsme pro víru pronásledovaní, věznění či zabíjení. Přesto můžeme přijít o práci, když chceme být čestní. Musíme být připraveni na odmítání, zesměšňování, pohrdání. To je cena za následování Ježíše Krista. Jsme ochotní takovou cenu platit?

Pane Ježíši pomoz nám, abychom ve Tvém Slově viděli skutečný poklad a byli ochotni snášet pro skutečnou víru nejrůznější těžkosti a odmítání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.