Opravdové následování Ježíše

Máme proměněný charakter?

Pavlův výčet toho, jak se lidé budou chovat a jací budou, nepatří lidem neznajícím Boha. Je tzv o křesťanech. V 5. v. o nich mluví jako o lidech, kteří se budou tvářit jako zbožní, tzn. navenek budou vypadat jako skuteční křesťané milující srdcem Boha – budou chodit na shromáždění, modlit se atd., ale v jejich chování budou vážné trhliny – viz v. 2-3. Pavel je popisuje jako lidi se zvrácenou myslí, kteří selhali ve víře a radí Timoteovi, aby se takových lidí dokonce stranil!

K čemu nás to vede? Věřím, že na prvním místě máme zkoumat sami sebe ve světle Písma, jestli naše životy odpovídají tomu, co si přeje Bůh, a to abychom se podobali Božímu Synu. Je to Duch Svatý, který jediný může proměňovat srdce člověka, aby bylo podobné Ježíši. Takový člověk má proměněný charakter, tzn. že jim nebude cizí „moc zbožnosti“, jak o tom mluví studijní překlad Bible.

V životě se ocitáme v různých tlacích, které nás mohou snadno svést z cesty učednictví. Je na nás, abychom i v těchto našich posledních časech nepodlehli a tak neselhali ve víře.

Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1J 2, 6)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.