3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.Zdravé učení

Čerpáš ve svém životě ze správného zdroje?

Drahý čtenáři, důkladně se zamýšlej nad tím, co zde čteš. Apoštol Pavel totiž napsal tento dopis jako svoji závěť. Loučí se v něm se svým žákem, synem ve víře a následovníkem, Timoteem. Ví, že jeho život je u konce. Radí, aby se Timoteus cele věnoval své službě a to i přesto, že mnoho lidí se odkloní od pravdy. Hodnotí svůj život tak, že bojoval dobrý boj, zachoval víru a dokončil svůj běh. Všimněme si sportovní terminologie – dostane vavřín spravedlnosti, protože doběhl do cíle jako vítěz.

V dnešní době můžeme vidět, že jsou různá náboženství a filozofie. Lidé si shánějí nejrůznější „učitele“, kteří mají svoje „pravdy“, ale nechtějí nic slyšet o Pravdě, která je zjevená v Písmu a jako jediná vede k záchraně a věčnému životu. Ano, i v křesťanství často vidíme odklon od zdravého učení Písma.

Pevně věřím, že si musíme dávat pozor na to, co slyšíme a co si pouštíme do našich životů. Je to skutečně zdravé učení, které nás bude správně formovat, abychom správně konali Boží vůli (3, 17)?

Hospodine, dej nám milost, abychom nebyli oklamáni falešnými naukami.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.