5Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za synyDuchovní vyvolení a požehnání v Kristu

Co znamená, že jsme vyvolení a požehnaní v Kristu?

Apoštol Pavel vidí naše vyvolení jako výraz bezpodmínečné Boží lásky, když Bůh přijímá za vlastní všechny, kdo přijali jeho Syna Ježíše Krista. Naše vyvolení a požehnání se uskutečňuje skrze Krista, jeho obětní smrtí na kříži, aby nás spasil z našich hříchů. Vyvolení je společné pro všechny lidi a zahrnuje všechny, kteří se znovuzrodí a stanou se Kristovým tělem, jeho církví. Vyvolení nás jednotlivců zůstává závislé na naši osobní víře v Krista a na tom, zda ve víře setrváme a nedáme se na jinou cestu, než je následování Pána Ježíše. Vyvolení a požehnání je darováno všem lidem. Stává se skutečným pro jednotlivce jen na základě osobního rozhodnutí a obrácení ke Kristu. Můžeme použít obraz lodi jako církve. Loď = církev vybral Bůh, aby byla jeho lodí. Kapitánem je Pán Ježíš Kristus. Všichni mohou být pasažéry této lodi skrze spasitelnou osobní víru v Krista, kdy skrze osobní obrácení vstupujeme na palubu této lodi. Pokud se rozhodneme opustit tuto loď, přestáváme být součástí vyvolených. Vyvolení je pouze být na lodi s kapitánem. Bůh zve každého, aby nastoupil na loď skrze Krista.

Pane Ježíši, dávej nám sílu a milost, abychom Tě následovali a nikdy nevystoupili z lodi, kde jsi kapitánem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.