4Hospodinova sláva se vznesla od cheruba k prahu domu, takže dům byl naplněn oblakem a nádvoří bylo plné jasu Hospodinovy slávy.Vidění Hospodinovy slávy

Můžeme věřit Bohu, který je tak mimo naše chápání?

V této kapitole se opět Ezechiel setkává ve vidění s Boží slávou. Z celého jeho proroctví jsou tyto zážitky nejpodivuhodnější. Ezechiel pohleděl do duchovní reality, kterou uviděl tak, jako jeden z mála lidí v historii světa. Co si můžeme z jeho zážitku a jeho svědectví vzít? Těžké je si vůbec představit tu úžasnou podívanou, kterou se snaží popsat, jako by prorokovi docházela slova – „bylo cosi jako“, „cosi podobného“, „vypadala jako“. Je to nepopsatelné.

Boží sláva je tak mimo naše představy. Ezechiel vidí něco z Boha, z jeho slávy a jeho moci. Setkává se s tím, koho Izraelci zavrhli a před kým upřednostnili svoje modly. Možná, kdyby i ostatní mohli porozumět nebo pohledět na to, co viděl Ezechiel, možná že by se od Hospodina neodvrátili… Ale to je možná. A možná, že by ten pohled na rozdíl od proroka vůbec nemohli snést. Možná. A jak to máme my? Víme, komu věříme? Tušíme to?

Pane Bože, ty jsi daleko za hranicí našich představ. I po letech, kdy kráčíme po tvých cestách, ti stále rozumíme málo. Prosíme, dej se nám poznat. Dej nám zahlédnout to, co vidět potřebujeme, aby se posilnila naše víra.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.