1I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2"Lidský synu, bydlíš uprostřed vzpurného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší. Jsou dům vzpurný."Vzpurný dům

Jak jsou na tom křesťané?

 V době totality jsem se setkal s  mladým mužem z Kuby (jménem Jorge), který se dostal do Československa za prací. Zde také uvěřil v Krista a stal se horlivým křesťanem. Když jsem se ptal na jeho rodinu (uměl už trochu česky), odpověděl však španělsky: Casa rebelde, tj. „dům vzpurný“. Tím vyjádřil, že jeho nejbližší jsou naprosto nevěřící, vůči Bohu „rebelující“.

S takovými „rebelanty“ měl co činit i prorok Ezechiel (původně jeruzalémský kněz), který byl spolu s Judejci odveden v první vlně do babylonského zajetí. Výraz dům vzpurný se vyskytuje v našem oddílku několikrát (2,3,9) a vyjadřuje vzpurnost Judejců vůči Božímu slovu, které Ezechiel před jejich očima „obrazně“ přináší. Třebaže neposlušnost judských budoucích přesídlenců má být krutě potrestána, určitý počet bude zachován, aby „přiznali“ své hříchy domorodcům. I poznají, že já jsem Hospodin. (16)

Odpusť, že dnes tak jako včera, jsem tobě věrnost sliboval (Miloš Rejchrt)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.