Vše k slávě Boží

Co to pro mě znamená být služebníkem Božím?

Ve velice silném textu se těžko vybírá jeden motiv pro úvahu. Vybral jsem motiv Božího služebnictví. Když jdeme na bohoslužby, máme za to, že tím sloužíme my Bohu. To je ale omyl. Je to právě naopak. Bůh slouží nám! Nepohoršujte se, prosím, je to Boží přirozenost. Je to láska vydávající se. Není asi vždy snadné se této lásce otevřít. Není snadné připustit si, že jsem i já milovaný a touto láskou bohatý. Zkusme si v momentu přijímání večeře Páně představit Boží přítomnost v oběti, kterou zde symbolicky opakujeme. Tato oběť se reálně odehrává znovu a znovu. Boží, Kristova služba pokračuje. I kdyby byly naše hříchy jako šarlat, budou smyty a naše duše opět čistá jako sníh! Možná bychom se toho chtěli domoci sami, svou poslušností, svou pokorou a skromností, svým následováním Krista, svou Bohu-službou, ale tajemství víry spočívá právě v obráceném směru, ne od nás k Bohu, ale od Boha k nám děje se spása. Jaké osvobození, jaká radost, jaké překvapení! To by nikdo nečekal, že Hospodin bude sloužit svému lidu. Mám-li následovat Krista, pak stejnou službou druhým lidem, celému světu. Je to vše Boží dílo. Naše odpověď je stejným vyznáním, které čteme ve verši 11: K slávě Boha Otce, každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán.

Vládce světa, Bože náš, dej nám srdce horlivé, ve tvé pravdě snaživé.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.