Půst neprospěje, nespojí-li se s praktickým životem

Jak vnímám svůj půst? Je při něm nějaký problém?

Jak se podobáme biblickému Izraeli? Chtěli být Bohu blízko (58,1.2), ale touhy jsou jen na oko! V postní den si i my děláme, co chceme, hovíme svým zálibám a vedeme plané řeči? Boží pohled na půst je docela jiný. Jde o trvalý projev praktické vůle věřícího rozvázat okovy návykových drog, alkoholu, dělit se o jídlo s hladovějícím, poskytovat přístřeší, obléknout nuzné atd. Potom budeme jako ctitelé Hospodina světlem svému okolí, člověk bude uzdravován (v.8). Jsme tím nadšeni?

Opravdový životní způsob ctitelů Hospodina bude správným svědectvím o Bohu. Chápeme tuto touhu proroka na půst v praxi? Armáda spásy promítla text (v. 6-12) do své charty. Víra postrádá věrohodnost, pokud se neprojeví ve službě druhým. Silným promluvením jsou také naše postoje ke dni odpočinku, neděli. Naše uspěchaná doba totiž nás obírá od přemýšlení o Bohu a nabízí nedělní den plný zálib a zajímavostí.

Bože, žijeme ve zmatku, slituj se nad námi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.