Vzdor tolika hříchů Božího lidu, přece nechybí slovo o naději. Šiřme ji.

Neidealizuj prošlý rok, měj odvahu říci si pravdu. Dáš si na to opravdu čas?

Máme poslední den roku, Silvestr. Ohlížíme se na uběhlé dny. Čím jsme z Písma povzbuzeni? Prorok popisuje v dalších verších, čím vším se Izrael soustavně proviňoval. Je toho v jeho seznamu hodně, až to vypadá beznadějně. Také pohled na náš prošlý rok má hodně stinných stránek, o kterých bychom nejraději nevěděli. Kdo zachrání, kdo zjedná nápravu? Opravdu není nikdo? Prorok vidí Toho, kdo zná všechen náš hřích, naši beznadějnou situaci a přichází v lásce ku pomoci. On může pomoci, a chce, protože nemůže zapřít sám sebe. "Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný" (2.Tim 2,13). Začátek a konec 59. kapitoly proroka Izajáše nás naplňuje vděčností vůči svatému Bohu, který je plný lásky a znovu s otevřenou náručí očekává náš návrat, jako návrat marnotratného syna (Lk 15,20).

Bože, jak veliká je Tvá láska! Děkujeme, žes nás provedl končícím rokem. Veď nás i nadále!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.