18neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti.Víc moudrosti

V čem bych dnes měl poslechnout průvodce životem – Ježíše?

O poznání, vědění a moudrost usilovali lidé vždycky. Asi se i shodneme na tom, že je dobré věcem rozumět, umět se orientovat ve světě i v životě. Avšak Kazatel – Šalomoun – ve své knize dochází k poznání, že čím více moudrosti a poznání, tím více hoře a bolesti. Možná to může být pro někoho zvláštní spojení, přesto však víme, že jednodušší a prostší lidé to mají v mnohém jednodušší, starosti si nedělají. Co je tedy lepší – vyznat se ve věcech a životě a tím si i přivodit starosti a bolest, anebo být prosťáčkem, ale tím přestat věcem rozumět? Ani jednou cestou jít nechceme. Naštěstí je tu cesta ještě třetí. Vždyť Ježíš řekl:“Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí“. Jedině poznání Pravdy v Ježíši, poznání toho, že potřebuji průvodce pro život, může člověka osvobodit od starosti a dát mu správný pohled orientovat se ve světě i v životě.

Pane dej, abych i dnes poznával pravdu – o sobě, o světě, ale především o Tobě, vždyť ty sám jsi Pravda.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.