Ovoce úkladů

Víme vždy, co činíme a jaké ovoce sklidíme?

Vybraný verš nám připomíná přísloví: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ Myslela jsem si, že toto rčení je typicky české a nenapadlo mě, že má biblický základ. V knize Přísloví text pokračuje: „a kdo valí kámen, toho zavalí.“ (Př 26,27) V Žalmech je i komentář – kdo kope jámu, vyhloubí ji, sám však spadne do pasti, již nachystal. „Koná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy. To, čím jiné trápí, jemu na hlavu se vrátí.“ (Ž 7,16-17) „Nastražili síť mým krokům; vykopali na mě jámu, a spadli do ní sami.“ (Ž 57,7) Zkrátka, co kdo zaseje, to i sklidí; kdo seje vítr, sklidí bouři. Ježíš v Kázání na hoře hovoří o dobrých a špatných stromech, jež dle toho dávají ovoce, a varuje „Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Mt 7,17) Jak vidíme, biblické texty někdy ani nepotřebují výklad!

Pane, prosím dej, ať žiji bez úkladů a kéž ovoce mého stromu je dobré.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.