1Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost!Pomíjivé radovánky

Má smysl jen tak si užívat?

Autor textu Kazatel, prý sám biblický král Šalomoun, hledá, co má v životě smysl. Rozhodl se vyzkoušet si nejrůznější aktivity, emoce, požitky a prožitky, aby se toho poctivě dobral. A jak tak zkouší všechno možné i nemožné, prohlubuje se jeho pocit neuspokojení… Je třeba hledat dál!

Pro naši dobu, kdy žijeme stejně jako lidé v době Šalomounově v míru a dostatku, je typické podobné naladění. Na jednu stranu se chceme mít dobře, užívat si a vyzkoušet kde co. Plníme kapsu „firmám na zážitky“. Na druhou stranu ale cítíme, že naše uspokojení z toho není trvalé. Výsledkem bývá napětí, splín či deprese. Spolu s Kazatelem zjišťujeme: Hle, také to je pomíjivost! Veškeré pachtění „pod sluncem“ je smysluplné jedině tehdy, je-li v souladu s Boží vůlí.

Bože, jen Ty nám dopřej dobrého, ať to, co máme zakusit, je pouze z Tvé ruky!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.