Sliby chyby

Splním vždy, co slíbím?

V poslední době slýchám větu: „Slibem nezarmoutíš!“ Je to míněno jako útěcha druhému; má to znamenat, že je lepší dát planou naději než říci pravdu, která někdy bývá i krutá. Já však mám za to, a Písmo nás v tom utvrzuje, že to není správné. Naopak: pokud si nejsme jisti tím, že budeme moci svému slibu dostát, raději neslibujme, a už vůbec se přitom neodvolávejme na Boha! Slib má totiž blízko k přísaze, a to je vážná věc. Porušení přísahy, stejně jako porušení slibu, vede k narušení vztahu. Je to jako přetržená nit. ­ Může se navázat, ale uzel přesto zůstane. Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že falešný slib stejně žádnou naději nedá, protože všichni cítí, že to není míněno doopravdy. Stojíme o takové liché naděje…? Kdo má rád „těšínská jablíčka…? Vždyť my svou naději skládáme v Ježíše Krista, a v něm není po falši ani stopy! Kéž tedy klam nezůstává ani v nás.

Bože, prosím veď mě k tomu, ať vždy dostojím svým slibům!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.