Dobré jméno

Zůstane po nás dobré jméno?

Hlavně aby nás lidi nepomluvili! To je častá obava, která nás přistihne, když váháme učinit to nebo ono. Proč nám na tom tak záleží…? Říká se: Pověst má člověk jen jednu! Mít dobrou pověst a mít dobré jméno, to je totéž. Zato ztratit je znamená přijít o významnou část sebe. Život se špatnou pověstí dokáže přivést člověka až na okraj společnosti, a napravit pošramocenou pověst není vůbec lehké. Dobré jméno je tedy něco vzácného, vzácnější než karafa výborného oleje. Jak si jej můžeme zasloužit? Podle Bible zejména věrností Bohu, spravedlivostí, přímostí, pevným postojem, poctivou prací, pokorou a skromností. Až se dny našeho života uzavřou, nevezmeme si do hrobu s sebou nic hmotného, ale zůstane po nás naše jméno. Ať je dobré!

Nejvzácnější pak jméno Boží. O Bohu někdy zástupně mluvíme jako „o Jménu“. Kéž tedy v onen den naše jméno spočine jen a pouze v něm.

Žijme tak, aby nás v den naší smrti zdobilo dobré jméno!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.