27Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.Bůh zjevil své tajemství a nechal ho hlásat

Co pro tebe prakticky znamená Boží tajemství, že Kristus žije v tobě?

Kdo z nás jsme někdy nevyslovili větu: “Povím ti tajemství, ale hlavně ho nikomu neříkej!“ Možná vzpomínka na dětství, třeba se ti to stalo nedávno. Už samotné slovo tajemství v sobě skrývá něco záhadného, neznámého, nevysvětlitelného. Křesťanství se zrodilo do světa plného náboženských mystérií a tajemství. Hlavně těch řeckých a římských.

Ježíš Kristus vyzval své žáky a následovníky, aby to, co slyšeli vskrytu, hlásali na veřejnosti. Tím je vybídnul, aby radostnou zvěst o záchraně – evangelium, předávali posluchačům srozumitelně. Pavel nazývá Boží plán záchrany člověka jako tajemství proto, že do příchodu Ježíše Krista na naši zemi si nikdo neuměl představit, jak se uskuteční to, že Boží Syn Ježíš Kristus bude žít v srdcích těch, kteří v něj uvěří. To byl tajný Boží plán - tajemství.

Pane, díky že tvé evangelium není jen pro vyvolené, ale i pro mě!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.