4neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřímVíra, láska a naděje – hlavní charakteristické rysy křesťanství

Máš jistotu, že ses v něčem změnil, protože jsi slyšel Boží slovo?

S příchodem opravdové víry v Ježíše Krista do života křesťana se začnou dít změny – zázraky. Není větší radostí pro duchovního učitele (jakým byl např. apoštol Pavel), než když jeho žák začne prakticky prožívat viditelné znaky křesťanství – víru, lásku a naději. Protože radostná zvěst evangelia má moc měnit životy a chování jejich posluchačů.

Boží slovo nás nemá pouze informovat, ale má nás měnit. Křesťané mohou svou vzájemnou láskou ovlivnit lidi žijící daleko za hranicemi jejich bytů. Lásku Bible popisuje jako činy a postoje, nikoliv jako emoce.

Pane, proměňuj mě svým Slovem každý den!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.