9Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.Díkuvzdání za duchovní růst vzdálených bratří a sester

Modlím se za nějakého křesťana, aby rostl jeho duchovní život?

Poznání samo o sobě je prázdné. Pokud má mít v našich životech nějakou hodnotu, musí vést k proměně charakteru a ke správnému životu. Bůh velmi touží po tom, abychom ho poznali – je v tom podstata věčného života (Jan 17:3), chce však také, abychom pro Něho žili a plnili jeho vůli.

Všichni lidé raději žijí ve světle, než ve tmě. Světlo přináší život a živá víra je víra rostoucí. Apoštol Pavel, který se patrně s koloskými křesťany nikdy nesetkal, se přesto za ně modlí. Za jejich růst v poznání Boží vůle, trpělivosti, vytrvalosti, přinášení dobrého ovoce a vděčnosti.

Pane, prosím, ať moc Tvého Slova ve mně působí všestranný růst!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.