12S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.Nový život v Kristu

Co je ti nejvíc nepříjemné v každodenním procesu „umírání vlastního já“?

Již v první třídě na základní škole nás učili tajemství života a smrti. Vzpomínám na pokus, když jsme si přinesli misku, vatu a semínka. Do misky s vatou jsme nalili vodu a položili na ni semínka. Během následujících dnů jsme sledovali, jak semínka pukají a vyrážejí z nich kořínky a stonky. Naučení, které jsme si odnesli, znělo: „Aby mohl vzniknout nový život, někdo či něco musí zemřít.“

S vírou v Ježíše Krista je to stejné. Abych mohl začít žít nový život s Kristem, ten starý člověk musí umřít. A mladá víra je stejně křehká a zranitelná jako malá rostlinka. Potřebuje vláhu Božího slova, teplo Kristových láskyplných paprsků a růst za pomoci Ducha svatého. Bůh touží po naší křesťanské zralosti a dospělosti, a dělá vše pro to, aby nám do ní pomohl dorůst.

Pane, díky za možnost nově prožívat každý den zázrak smrti a vzkříšení mého lidského „já“!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.