18Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.Z vězení k plné svobodě

Co je pro tebe důležitější:  to, co pro tvoji záchranu udělal Ježíš Kristus anebo  tvůj výkon jako křesťana?

Vždycky když jedni křesťané „sahají“ druhým křesťanům na spasení – záchranu, a kladou jim podmínky, které musí podle nich splňovat, aby se dostali do nebe, je zle. Toto se stalo již na prvním Jeruzalémském „koncilu“ a byla z toho veliká hádka. (viz Skutky 15:7) Již od ráje jsme „infikováni“ virem srovnáváním se s ostatními s obvyklým výsledkem, že já z toho vždy vyjdu vítězně a ty to prohraješ.

Proto nám list Koloským připomíná, že k Bohu se nemůžeme dostat dodržováním pravidel a předpisů, prováděním rituálů nebo zbožným životem. Tím ale neříká, že všechna pravidla jsou špatná. Jen varuje před tím, že lidmi vytvořená náboženství kladou důraz na úsilí člověka, zatímco křesťanství klade důraz na Kristovo dílo. Naše záchrana nezávisí na sebekázni ani na dodržování pravidel, ale na moci Kristovy smrti a vzkříšení.

Pane, uč mě používat správné pohnutky mého jednání!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.