1Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.Směřovat výš

Co nebo kdo mi brání směřovat v životě vzhůru?

V prvních dvou kapitolách nám autor listu Koloským připomněl, co pro nás udělal Ježíš Kristus. Ve třetí a čtvrté nám napsal, co máme dělat my.

Na tomto světě je vše na nakloněné rovině. Již od svého narození se šineme dolů ke smrti a k hrobu. Nikdo z lidí nemá moc to změnit. Připomíná mi to jízdu na tobogánu. Přestože se lidé snaží zachytit a zpomalit stárnutí, (těch kosmetických salonů, fitnescenter a výživových poraden nikdy v minulosti nebylo jako dnes), nikdo konci neunikneme. Ježíš Kristus krátce před svou smrtí nabídl něco zvláštního: „Já až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.“ Jan 12,32 List Koloským nám připomíná, že Ježíš již byl vyvýšen a naším úkolem je hledat to, co je nad námi. Obrazně podat Ježíši svoji ruku víry, aby nás táhnul vzhůru. Proti všem zákonům a zákonitostem této hříchem a zlem poškozené země. On tu moc má.

Pane, uč mě věřit ti, že mě potáhneš vzhůru, když ti podám svou ruku víry!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.