18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. 19Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. 20Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.Biblická rodina

Je moje rodina rodinou, která se líbí Bohu?

Bůh svým neomylným, svrchovaným, pravdivým Slovem poukazuje do všech lidských oblastí. On k nám promlouvá i do oblasti manželských vztahů a výchovy dětí. Pán skrze apoštola Pavla poukazuje na to, jak to má správně fungovat mezi manželi, mužem a ženou, a při výchově dětí v té správné biblické rodině. A proč na to upozorňuje? Právě proto, že je to v praxi mnohdy přesně obráceně, než to čteme v našem textu.

Dnes se neustále podporuje emancipace žen a otcové, muži jsou společností vedeni k zženštilosti. A to v podstatě pak směřuje k nepřijetí role, kterou svým stvořitelským řádem určil sám Bůh. Proto se ženy nechtějí podřizovat svým manželům, a pak manželé nemilují své ženy, což vede k rodinným katastrofám. A děti, ty pak pochopitelně neposlouchají své rodiče, protože to v rodině vůbec nefunguje tak, jak je to před Bohem správné. A právě proto je důležité si to připomenout, jak to má v každé zbožné rodině správně, biblicky fungovat, co je Boží vůle.

Tyto texty novozákonních knih byly určitě čtené v místních církvích, a stejně jako v té době i dnes se dotýkaly bratří a sester, mužů a žen, otců a matek, pokud tak nežili. Je tedy zřejmé, že při kázání Božího slova v Kolosech byly přítomné i děti, které byly volané k poslušnosti svých rodičů a to ne proto, že to bylo milé společností, že to bylo pouze ohleduplné, vůči rodičům, že se to od nich očekávalo, ale protože to bylo milé Pánu (3,20). Nakonec i dnes máme vše, co konáme dělat z duše a to ne jako lidem, ne pouze pro lidi, ale především Pánu (3,23). Žel dnešní praxe v mnoha církvích je taková, že právě, když se začne kázat, vyučovat, číst Boží slovo, děti jsou odváděné na své oddělené setkání. Ale bylo tomu skutečně tak v Kolosech?

Jsem ženou, která se podřizuje svému manželovi, jako Církev samotnému Kristu? Jsem muž, který miluje svou manželku stejně, jako miloval Kristus svou Církev, že se za ni vydal? Jsem dítětem svých zbožných rodičů, které poslouchá své rodiče, a tak se líbím svému Pánu?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.