Svaté a nesvaté

Co je čisté a co nečisté v mém životě?

Áron a jeho synové měli rozlišovat mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým a to vždy. Nejen, když byli ve službě a měli o všech ustanoveních Hospodina vyučovat lid.

Bůh je jedinou autoritou, která rozhoduje o tom, co je čisté a svaté a co už ne. Áron měl ustanovení Hospodina předaná prostřednictvím Mojžíše. My už máme Boží slovo kompletní. Máme Zákon, Evangelium i nespočet životních příběhů lidí, kteří žili s Bohem, kteří upadli i těch, kteří vědomě přestupovali Boží nařízení či dokonce šli proti Bohu. Dočteme se i jak dopadli.

Z Bible víme, co se líbí Pánu a co ne. Přesto se někdy rozhodujeme proti Boží vůlí. Áronoví synové za to zaplatili životem. To, že ještě žijeme je pouze Jeho milost. Nezneužívejme jí, ale podřizujme svou sobeckou vůli Boží vůli, protože je pro nás nejlepší. Tu můžeme poznávat skrze osobní poznávání Hospodina v Jeho Slově.

Pane, pomoz mi radostně se podřizovat Tvoji vůli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.