Odstranit zdroj nákazy

Opravdu to staré nechci?

Jak měli Izraelité postupovat při napadení obydlí malomocenstvím, plísní? Boží rada jeho lidu zněla: Odstranit zdroj. Verše 36,40…vyklidit, oškrábat, vyjmout a nahradit čistým.

Na počátku svého křesťanství jsem vedl nejeden zápas s některými návyky, zlozvyky a myšlenkami pocházejícími z dřívějšího starého způsobu života. Když jsem se o tomto zápase sdílel se zkušeným bratrem, tak mi pomohl radou: „Bůh tě zbaví tvých nepřátel, ale přátele ti brát nebude.“ Uvědomil jsem si, proč některé boje jsou marné a stále se vlečou. Stále ještě to byli moji přátelé.

Milý čtenáři, i myšlení každého z nás je mnohdy napadeno tím, co šíří nákazu v našich životech. Nesprávné touhy, myšlenky, pokud tyto zlé přátele nerozeznáme a neodstraníme, povedou náš život do zkázy.

Duchu svatý, prosím pomoz rozeznávat, které touhy, myšlenky či postoje můj život ničí, a jak mám s nimi naložit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.