30V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.Jak mít užitek ze smíření

Proč ze smíření má užitek jenom někdo?

Z druhé části 16 kapitoly, se dovídáme, jak tento Den smíření probíhal. Průběh tohoto dne se zaměřoval na prožití verše 30-31 a uvědomění si dvou důležitých věcí.

1) Vyhovět Božímu nároku na charakter a svatost 2) Potřeba hříšníka zbavit se svých hříchů.

Odpuštěno může být pouze tomu, kdo si hřích a vinu (svou ztracenost) uvědomuje a touží po změně. Bible to nazývá pokáním, verš 31…Budete se pokořovat. Pouze kající se srdce může od Boha přijmout skrze víru dokonalé smíření, a tak vyhovět Božímu nároku dokonalosti a svatosti. O této dokonalé oběti se dozvídáme z listu Židům 10:14 Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.

Pane Ježíši, pomoz mi pokořit se před tebou a prožít svůj Den smíření – čas, kdy se vědomě odřeknu každé věci, která znečišťuje můj život a kdy zažiju radost z očištění.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.